Trogir

     Trogir je přímořské lázeňské město v Chorvatsku, ležící na pobřeží Jaderského moře, žije v něm asi 12 000 obyvatel.

Historie

Trogir založili řečtí kolonisté někdy v 3. století př. n. l. Velký rozvoj zaznamenalo za dob římské vlády, kdy se stalo významným přístavem. V 9. století uznával Trogir svrchovanost chorvatských vládců, mezi Trogirem a Chorvatským královstvím byly rozvíjeny obchodní vztahy. Chorvaté potomkům římských měšťanů v Dalmácii říkali Latini. Ve vlastnictví města se střídali Byzantinci, Normané i jiné říše. Nakonec v 13. století připadl království uherskému, ale jen na 100 let. V roce 1420 ho ovládly Benátky. Od roku 1814 se vrátil pod uherskou správu a začlenil se do Rakousko-Uherska. S rozvojem turismu v druhé polovině 20. století se stal Trogir lázeňským městem.
V roce 1997 bylo město zařazeno do seznamu světových kulturních památek UNESCO.
Ve městě se nachází katedrála sv. Vavřince postavená během 13. - 15. století, kostely, paláce a tvrze z období 14. - 17. století hlavně v renesančním a románském stylu