Rijeka    Rijeka je oblíbené turistické letovisko – jednak pro své památky, ať barokní jezuitský Chrám sv. Víta, vystavěný na kruhovém půdorysu, chrám sv. Jeronýma, paláce z 19. století, kapucínský kostel z počátku 20. století, pozůstatky římského osídlení či výstavné korzo a úzké uličky ve středu města, jednak pro mořské pobřeží (v tom ale Rijece konkuruje sousední Opatija, neboť v Rijece většinu pobřeží zaujímá přístav). Jsou zde také divadla, univerzita (1973), galerie a mnoho muzeí. Každou zimu se zde koná velký karneval. Sídlí zde fotbalový klub HNK Rijeka. Většinu obyvatel tvoří Chorvati kteří jsou zpravidla římskými katolíky, stejně jako menšina Italů; dále je zde menšina pravoslavných Srbů a také muslimů.
V roce 1912 se zde narodil maďarský politik János Kádár.

Historie

V době Římské říše zde byla liburnská osada, od 7. století je město osídleno Slovany. Ve středověku jí vládli aquilejští patriarchové, od 13. století získala titul města. Roku 1471 se stala majetkem Habsburků, v jejichž područí zůstala dalších 300 let. Až v 18. století, v roce 1717 byla vyhlášena svobodným přístavem. V letech 1808 až 1814 ji drželi Francouzi, poté byla navrácena Rakousku a od roku 1822 spadala pod Uhersko. Po pádu Rakouska-Uherska v roce 1918 se většina obyvatel přiklonila k připojení k Itálii, čemuž bylo vyhověno. V meziválečném období byla tak Rijeka rozdělená mezi Itálii (většina města) a Jugoslávii (východní části), od roku 1947 byla již celá jugoslávská.